Chytrá domácnost

Chytrá domácnost je pojem, který souvisí s pronikáním chytré elektroniky, automatizace a propojení spotřebičů (Internet of Things nebo Web of Things) do našeho bydlení. V této souvislosti můžete narazit na pojem inteligentní dům. Začalo to nejprve jednotlivými prvky, jako jsou třeba

  • chytré termostaty
  • osvětlení ovládané přes sítě
  • pračka a susička s wifi
  • online rádio ve vypínači

Co je chytré bydlení

V současnosti probíhají snahy o to, aby spolu spotřebiče komunikovaly a dokázaly si vyměňovat data.  Cílem je maximální automatizace domácnosti tam, kde to bude možné. Jednoho dne nám bude lednička sama objednávat nákup. Auto bude samo posílat data na diagnostiku do servisu. Jen si to představte.

Systémy jednotlivých výrobců ještě ale často nejsou navzájem kompatibilní, ale již probíhají pokusy o tvorbu komunikačních standardů. Nám nezbývá, než čekat. S nástupem Internet of Things jsou také spojeny obavy o bezpečnost dat a řešení výpadků funkcí.

Na GeekLife.cz sledujeme vše zajímavé okolo chytré domácnosti. Bereme jak ty úsměvné nebo okrajové pokusy, tak i seriózní záležitosti. Výběr našich článků o chytrém domácnosti najdete níže.

GeekLife.cz